Naziv projekta

Povećanje izvoza kvalitetnih proizvoda poduzeća I.T.-Graf d.o.o.

Kratki opis projekta: Dana 26.08.2019. poduzeće I.T.-GRAF d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje izvoza kvalitetnih proizvoda poduzeća I.T.-Graf d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.16.0147. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom projekta ostvarit će se zadani razvojni ciljevi te stvoriti održivi rast i razvoj poslovanja. Nastupom na inozemnim sajmovima poduzeće će prezentirati svoje atraktivne marketinške i promotivne proizvode: 3D naljepnice (regularne, sa šljokicama, s mirisom itd.) i Texflex liniju proizvoda (ambleme i logotipe).

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su porast prihoda od prodaje, porast prihoda od izvoza, rast konkurentnosti poduzeća na inozemnom tržištu, rast tržišnih udjela na tržištima Njemačke, Austrije, Francuske i Srbije, porast obujma proizvodnje te stvaranje dodatnih vrijednosti za zaposlenike poduzeća kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje
  • Porast prihoda od izvoza
  • Ostvarenje kontakta i razmjena podataka s poslovnim subjektima s ciljnih tržišta
  • Porast konkurentnosti na inozemnim tržištima

Ukupna vrijednost projekta: 556.579,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 328.060,90 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2018. do 01.11.2021.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća I.T.-GRAF d.o.o.