Bez obzira trebate li tiskati letke, vizitke ili plakate, ispravna grafička priprema za tisak ključna je za postizanje dobrih rezultata.

Posljednjih godina način tiska promijenio se iz temelja. Kompjuterska tehnologija olakšala je i ubrzala način otiskivanja, a time i način pripreme dokumenata za tisak.

Većina parametra korištenih u tradicionalnom tisku zadržana je i prenesena u kompjuterski program. Tako se promjene u vrijednostima boje, retuširanje fotografija, separacija boja mogu odraditi u stolnom izdavaštvu (DTP – desktop publishing) prije slanja u tisak ili print.

No, bez obzira na neograničene mogućnosti i prednosti računalnog oblikovanja i pripreme, mnogo je načina na koji se digitalni zapisi mogu oštetiti zbog čega je važno dobro poznavati pravila struke i osigurati da svi elementi grafičke pripreme budu spremni za RIP.

Bez obzira trebate li tiskati letke, vizitke ili plakate, ispravna priprema za tisak ključna je za postizanje dobrih rezultata, zato prije samog slanja datoteka u produkciju provjerite nekoliko osnovnih parametara.

U nastavku prolazimo korak-po-korak stavkama koje se najčešće potkradu u pripremi, a mogu Vas poštedjeti glavobolje te uštedjeti vrijeme i novac. Pa krenimo!

grafička priprema
provjerite pravopis

1. Prije svega, pročitajte sve još jednom!
Prije nego počnete s bilo kojom drugom provjerom, provjerite sve tekstove u Vašem dokumentu. Pogreške u tekstu mogu rezultirati neispravnim informacijama ili nečitljivim otiskom.

“Gotovo trećina priprema koje pustimo u tisak završava izvlačenjem iz stroja zbog pogrešnog tel. broja, imena ili sličnih tipfelera.”

2. Provjerite razmak između slova
Previše ili premalo razmaka može utjecati na čitljivost i estetiku Vašeg dizajna zato prije slanja grafičke pripreme provjerite je li razmak između svih znakova u Vašem dizajnu ispravan, a sve fontove pretvorite u krivulje ili pošaljite skupa s grafičkom pripremom.

3. Provjerite veličinu i rezoluciju slika
Niska razlučivost može rezultirati pikselizacijom i zamućenošću otiska. Provjerite je li veličina grafičkih elemenata u skladu s formatom, a razlučivost najmanje 300dpi za promidžbene materijale malog formata.

4. Osigurajte točnost boja
Provjerite jesu li boje u Vašem dizajnu točne i u skladu sa željama. Datoteke s pripremom za tisak moraju biti u CMYK color modu ili koristite Pantone skalu, nikako RGB. RGB prikazuje mnogo širi spektar boja nego CMYK, zbog čega su moguća velika odstupanja u bojama, a za kalibriranje je preporučljivo koristiti profesionalne alate za obradu fotografije.

CMYK color mode

5. Kalibrirajte svoje ekrane
Boje na ekranu računala prikazuju se u RGB modu i mogu varirati od ekrana do ekrana pa kako bi u skladu s Vašim dizajnom osigurali točno prikazivanje boja, kalibrirajte ekran. Važno je znati da prikaz boja na ekranu NIKADA nije 100% istovjetan tisku, već služi za orijentaciju.

RGB color mode
pozicioniranje stranice

6.Definirajte “bleed” i oznake reza
Gotovom dizajnu dodajte napust (sigurnosni dodatak) od 3mm na sva 4 ruba finalnog formata bez obzira na poziciju stranice. To će osigurati eventualna odstupanja kod rezanja na željeni format. Također, kako bi osigurali precizno rezanje, oznake reza (crop marks) postavite odmaknute 3mm od finalnog formata.

7. Uključite overprint
Preklapanje boja u dizajnu, u tisku može rezultirati stvaranjem nove boje pa kako bi osigurali dosljedan izgled tiskanog materijala, za vektorske elemente i tekstove u crnoj boji koji prelaze preko drugih elemenata, obavezno uključite overprint.

8. Definirajte tisak bijele boje
Bijela boja u grafičkoj pripremi mora biti definirana kao zasebna spot boja, u overprintu i top layeru.

9. Označite štance
Za konturno rezanje materijala preporučljivo je štancu definirati u zasebnom layeru s nazivom „stanca“ ili sl. te uključiti overprint opciju. Također, poželjno je pripremiti dvije stranice i to tako da je na prvoj samo vizual, a na drugoj samo linija štance. Rezne linije, bigove, perforacije i slične doradne procese označite linijama različitih spotnih boja.

štanca bez vizuala

10. Centrirajte dizajn
Kako bi osigurali pravilnu raspodjelu elemenata u Vašem dizajnu, svaku stranicu dokumenta potrebno je centrirati na izlazni format i to pojedinačno, nikako u spreedu.

Preostaje Vam još ‘samo’ izabrati adekvatan papir za svoj materijal, definirati transparenciju ako ste je koristili u dizajnu, izračunati debljinu hrpta i uvlačenje kod uveza brošura, kataloga i sličnih publikacija te maknuti bilo kakve definirane ICC profile.

Po završetku, grafičku pripremu spremite preko Distillera u PDF formatu ili opcionalno TIFF ali NIKADA i NIKAKO nemojte slati jpeg, png, doc, xls ili ppt format.

I to je u načelu to :) Vjerujemo kako slijedom svega, poslati ispravnu pripremu za tisak može izgledati zastrašujuće, ali sljedeći ove korake možete biti sigurni da će Vaši tiskani materijali biti spremni za RIP bez dodatnih troškova.

Preuzmite listu na svoj uređaj kako biste se pri budućem oblikovanju i pripremi dizajna za tisak podsjetili ovih koraka i osigurali kvalitetnu izvedbu svojih promidžbenih materijala.

10 koraka dobre pripreme za tisak

Ako niste sigurni u proces ili imate pitanje, kontaktirajte nas. Imamo više od 30 godina iskustva u području tiskarstva i izdavaštva i znamo kako Vam možemo pomoći.

Nazovite nas još danas!

Više od 30 godina s Vama!