Trebate ponudu?

Trebate ponudu?

Trebate ponudu?

Grafička priprema je niz stručnih radnji pomoću kojih grafički vizual dovodimo do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan dio grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu fotografija, korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Prijelom za tisak je finalni raspored tekstova i fotografija nekog materijala. U prijelomu materijal (časopis, knjiga, brošura, katalog) dobiva svoj konačni izgled.

Grafička priprema za tisak radi se nakon finalnog grafičkog rješenja/prijeloma isporučuje se u pdf formatu s uključenim svim postavkama koje uključuju napust, separaciju boja, overprint…

Ako nemate grafičku pripremu možemo Vam ponuditi brzu i profesionalnu uslugu kompletne grafičke pripreme, no cijena ovisi o opsegu prilagodbe dizajna.

PRAVILA PRIJE SLANJA GRAFIČKE PRIPREME

GRAFIČKA PRIPREMA ZA OFFSET TISAK

Za savršen offset tisak ispravna priprema dokumenta izuzetno je važna za produkcijski proces, zato je prije samog slanja datoteka u produkciju potrebno provjeriti nekoliko osnovnih parametara.

GRAFIČKA PRIPREMA ZA DIGITALNI TISAK

Neispravna priprema dokumenta može rezultirati potpuno neočekivano otisnutim materijalom, zato prije samog slanja datoteka u produkciju provjerite kako pravilno odrediti postavke da bi Vaše datoteke bile korektno pripremljene.

GRAFIČKA PRIPREMA ZA IZRADU KLIŠEA

Za produkcijski proces izrade klišeja ispravna priprema dokumenta izuzetno je važna, pa svakako prije slanja datoteka u produkciju provjerite nekoliko osnovnih parametara kako ispravno pripremiti dokument.

Prijavite se na naš newsletter

Preuzmite naš katalog usluga i proizvoda

ITgraf katalog dobavljaca #1
ITgraf katalog dobavljaca #2
ITgraf katalog dobavljaca #3
ITgraf katalog dobavljaca #4

Nazovite nas još danas!

Više od 30 godina s Vama!