Naziv projekta

Opremanje proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu

Kratki opis projekta: Dana 03.06.2019. poduzeće I.T. Graf d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Opremanje proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.15.0099. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Kako bi riješilo ključne probleme nedostatka strojeva i opreme za proširenje asortimana proizvoda, poduzeće će provesti projekt nabave potrebnih strojeva. Temeljem projekta ispunit će se sljedeći ciljevi poduzeća: povećanje kapaciteta za proizvodnju postojećih proizvoda, proširenje asortimana uvođenjem novih proizvodnih linija, jačanje tehnoloških znanja i edukacija ljudskih potencijala te otvaranje novih radnih mjesta. Ciljane skupine projekta su pravne i fizičke osobe iz područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke, Slovenije i Austrije koje imaju potrebu za marketinškim materijalima.

Ciljevi projekta: Provedbom ovog projekta nabavit će se novi strojevi čime će se riješiti negativni aspekti postojećih stanja i ostvariti dugoročni i specifični ciljevi poduzeća. Ulaganje u ovaj projekt omogućuje povećanje kapaciteta proizvodnje postojećih proizvoda, kao i proizvodnju nove linije proizvoda za koje poduzeće ima već ugovorene klijente iz Hrvatske, Češke, Bosne i Hercegovine Slovenije i Austrije. Poduzeće I.T.-Graf trenutno nije u mogućnosti ispuniti ove tržišne potrebe zbog nedostatka potrebnih strojeva za njihovu proizvodnju i nedostatka kapaciteta proizvodnje. Nabavom strojeva omogućuje se ubrzanje i automatizacija proizvodnog procesa, čime se ujedno smanjuje potreba za fizičkim radom u poduzeću. Nabavom strojeva omogućit će se i zapošljavanje novih djelatnika koji će raditi na nabavljenim strojevima temeljem projekta. Strojevi će ujedno omogućiti visoku kvalitetu otiska, kao i mogućnost korištenja različitih materijala i tehnika ispisa.

Očekivani rezultati projekta:

  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Povećanje prihoda od izvoza
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Širenje na ciljano tržište u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj i Austriji
  • Osiguranje kvalitete nove linije proizvoda pri proširenju asortimana poduzeća
  • Marketinška promocija novih proizvoda

Ukupna vrijednost projekta: 1.939.309,71 €

EU sufinanciranje projekta: 879.226,82 €

Razdoblje provedbe projekta: 02.05.2019. do 02.11.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća I.T.-GRAF d.o.o.