Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

IKT tehnologije u službi povećanja efikasnosti proizvodnje

Kratki opis projekta: Dana 22.11.2019. poduzeće I.T-Graf d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „IKT tehnologije u službi povećanja efikasnosti proizvodnje“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0457. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Poduzeće se bavi tiskarstvom, grafičkim uslugama i proizvodnjom promotivnih proizvoda za financijske institucije, prodajna poduzeća, proizvodna poduzeća, IT sektor, hotele i slične poslovne subjekte. Inovacije su u ovoj industriji svakodnevna pojava, te poduzeće mora pratiti promjene na tržištu kako bi zadržalo konkurentnost. Proizvodni i prostorni kapaciteti su dovoljni, ali je nužno optimalizirati proces proizvodnje i integrirati ostale poslovne funkcije u poduzeću kako bi se postigla veća efikasnost poslovanja. Ciljne skupine projekta su zaposlenici poduzeća, kupci, dobavljači i lokalna zajednica.

Ciljevi projekta: Provedbom projekta će se ispuniti razvojni ciljevi poduzeća: rast produktivnosti i konkurentnosti, rast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza, povećanje broja zaposlenih te poboljšanje produktivnosti rada.

Očekivani rezultati projekta:

 • Rast konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje
 • Rast prihoda od izvoza
 • Povećanje broja zaposlenih
 • Povezivanje poslovanja poduzeća u integriranu cjelinu čime se osigurava dijeljenje poslovnih informacija kroz sve odjele poduzeća
 • Integrirano praćenje i kontrola proizvodno-poslovnog procesa
 • Veće mogućnosti unutar funkcije proizvodnje
 • Smanjenje rizika od oscilacija ili pada mreže
 • Uvođenje visoke kvalitete i produktivnosti u grafičku pripremu i dizajn poduzeća
 • Automatizirana izrada ponuda za klijente uz povezivanje s kasnijim prodajnim procesima
 • Adekvatno planiranje potreba proizvodnje i optimiziranje razine zaliha kroz praćenje ulaza, izlaza i stanja zaliha
 • Bolja komunikacija i veća informiranost klijenata o proizvodima
 • Pojednostavljeno praćenje troškova i financijskih tokova poduzeća

Ukupna vrijednost projekta: 242.940,93 €

EU sufinanciranje projekta: 131.107,27 €

Razdoblje provedbe projekta: 27.10.2019. do 31.12.2023.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća I.T.-GRAF d.o.o.