ISO certifikati

Zbog želje da naši kupci dobiju kvalitetan proizvod što jamči certifikat kvalitete, proizveden uz poštivanje najviših standarda vezanih uz očuvanje okoliša i brige o šumama, odlučili smo implementirati sljedeće certifikate u naš proizvodni proces:

ISO-9001-2015

ISO 9001
ISO 9001 je osnovna i najraširenija međunarodna norma za sustave poslovnog upravljanja, koja utvrđuje zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom te obuhvaća i kontrolira procese unutar organizacije u kojima nastaje proizvod. Usklađenost našeg sustava upravljanja kvalitetom sa zahtjevima norme prvi je put potvrđena 2017. godine. Višekratno obnavljanje certifikata dokaz je stalnog unapređenja procesa rada i učinkovitosti sustava.

ISO-14001-2015

ISO 14001
U cilju nadzora utjecaja djelatnosti i proizvodnog procesa na okoliš i prirodne resurse, 2018. godine uveli smo sustav upravljanja zaštitom okoliša. Unutar procesa rada prepoznali smo i utvrdili bitne aspekte okoliša kojima upravljamo te provodimo aktivnosti kako bismo svoj utjecaj na okoliš maksimalno ublažili i preventivno djelovali u svrhu sprječavanja mogućih onečišćenja. Certifikat ISO 14001:2015 potvrda je naše ekološke osviještenosti.

ISO-22000-2005

ISO 22000
ISO 22000 je norma koja pomaže pri kontroli rizika u prehrambenoj industriji radi postizanja sigurnosti hrane za ljudsku upotrebu.
Ovaj standard sigurnosti hrane razvili su stručnjaci iz prehrambene industrije i specijalizirane organizacije te u suradnji s Codex Comission-om, UN-om (FAO) i WHO.
Standard ISO 22000 temelji se na prednostima sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustava upravljanja opasnostima i kritičnim kontrolnim točkama (HACCP) i planovima za pružanje sigurne hrane.

ISO-45001-2018

ISO 45001
U organizaciji rada posebni značaj pridajemo sigurnosti na radu zaposlenika i zaštiti njihovog zdravlja. Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu implementirali smo i certificirali sukladno normi ISO 45001:2018 kako bismo smanjili rizike bolesti i ozljeda na radu zaposlenika te promicali kvalitetu radnog okoliša, poboljšavajući time radnu učinkovitost.

FSC certifikat

Nositelj smo FSC® CoC (Chain of Custody) certifikata u proizvodnji tiskanih materijala u tri kategorije FSC® 100%, FSC® Mix i FSC® Recycled.

fsc-certifikat

FSC certifikat za cilj ima da se promovira ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje u šumama u svijetu.

Ideja je utemeljena na porastu ekološke svijesti kod potrošača osobito u razvijenijim zemljama svijeta, Europi i SAD-u.
Proizvodi koji nose FSC znak prolaze kroz nekoliko stadija između šume i krajnjeg korisnika i nekoliko puta promjene vlasnika.

COC – Chain of custody – Nadzorni lanac znači da isticanjem koda COC certifikata odnosno iskazivanjem FSC tvrdnje na prodajnoj dokumentaciji i isticanjem FSC loga na svoje proizvode, čiji je osnovni sastojak drvni materijal, I.T.-graf d.o.o. potrošačima šalje informaciju o tome da su drvni materijali ugrađeni u naše proizvode prošli kroz strog nadzorni lanac od sječe šuma pod nadzorom stručnjaka do odgovorne prerade i proizvodnje kroz racionalno iskorištenje drvnog materijala.

Primjena sustava za upravljanje lancem zaštite daje pouzdanu garanciju klijentima da proizvodi koji su prodani (fakturirani i označeni) sa specifičnim certifikacijskim kodom i FSC tvrdnjom potiču iz šuma kojima se održivo upravlja i koji su iz kontroliranih izvora. FSC lanac zaštite time omogućava transparentan protok roba napravljenih od takvog materijala.

Sukladnost s ovom normom pruža čvrstu međunarodnu osnovu nezavisnim, trećim stranama da provjere tvrdnje o porijeklu materijala i proizvoda od drvnih materijala.

Definiran je sustav upravljanja za kontrolu lanaca zaštite od nabave, preko zaprimanja, skladištenja, proizvodnje (kad postoji), pa do označavanja (gdje je primjenjivo), isporuke i prodaje proizvoda sa FSC tvrdnjom i FSC oznakama.

FSC oznake koje možemo isticati na našim proizvodima, daju potrošačima i našim poslovnim partnerima slijedeće informacije:

  • Da drvo potiče iz FSC certificirane šume

  • Da se sječa u toj šumi vrši planski i na održiv način

  • Da nije ostavljeno golo zemljište izloženo eroziji

  • Da nisu ugrožena staništa biljnog i životinjskog svijeta

  • Da nije došlo do raseljavanja stanovništva uslijed sječe šume

  • Da drvo nije genetski modificirano

  • Da nema nekontroliranog miješanja s drvetom nepoznatog porijekla

  • Da racionalno iskorištavamo sirovinu itd.

Također uvođenjem ove norme dajemo jasnu poruku da je naše poduzeće opredijeljeno za odgovoran odnos prema svjetskim šumskim resursima.

AAA certifikat

I.T.-graf je ponosni nositelj AAA Certifikata bonitetne izvrsnosti, međunarodno priznate oznake izvrsnosti poslovnog subjekta, koji je dodatna potvrda našeg dugogodišnjeg sustavnog, kvalitetnog i uspješnog poslovanja, te nas kao certificiranu tvrku svrstava u sam vrh domaćeg gospodarstva, uz bok tvrtkama iz Europske unije.

aa-certifikat

Certifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja i dugogodišnja je međunarodna praksa koja nositeljima certifikata osigurava ugled i prednost u odabiru u odnosu na ostala poduzeća iz segmenta njihovog poslovanja. Ujedno klijentima i partnerima potvrđuje sigurnost poslovanja kako iz perspektive financijske sposobnosti tako i iz perspektive odgovornog poslovanja.

Prijavite se na naš newsletter

Preuzmite naš katalog usluga i proizvoda

ITgraf katalog dobavljaca #1
ITgraf katalog dobavljaca #2
ITgraf katalog dobavljaca #3
ITgraf katalog dobavljaca #4

Nazovite nas još danas!

Više od 30 godina s Vama!