Ravnopravna uloga žena u radu tiskarske industrije

Na voditeljskim pozicijama u tiskarskoj industriji, ali i općenito u proizvodnim poduzećima nažalost rijetko rade žene, što je potrebno promijeniti. Žene i muškarci imaju različite karakteristike u radu, te je poželjno imati jednaki omjer oba spola. Ne postoji nikakva zapreka za rad žena na rukovodećim pozicijama u tiskarskoj industriji, a žene mogu i ravnopravno raditi na strojevima u tiskarskoj industriji jer se ne zahtijeva težak fizički rad, a navedena radna mjesta su dobro plaćena.

Provedbom projekta IKT tehnologije u službi povećanja efikasnosti proizvodnje želi ukazati na važnost ravnopravne uloge žena u radu tiskarske industrije.

Poslovi u poduzeću ne dijele se na muške i ženske niti se kod zapošljavanja uzima u obzir nacionalna ili vjerska pripadnost. Prilikom zapošljavanja novih zaposlenika u poduzeću se prvenstveno cijeni kompetentnost i stručnost zaposlenika te njihova želja i volja za radom.

U poduzeću se nastoji svima pružati jednaka prilika za rast, razvoj i usavršavanje, što dokazuje i činjenica da su trenutno u poduzeću I.T.-Graf d.o.o. zaposlene četiri žene na rukovodećim pozicijama od ukupno sedam rukovodećih pozicija. Žene se nalaze na sljedećim voditeljskim pozicijama: voditeljica grafičke dorade, voditeljica ureda marketinga, računovodstva i financija, voditeljica ureda pravnih i kadrovskih poslova, te voditeljica pripreme za tisak i CTP-a.

I nakon dovršetka provedbe ovoga projekta poduzeće I.T.-Graf će brinuti o jednakim mogućnostima zapošljavanja, rada, napredovanja i usavršavanja djelatnika bez obzira na to kojem spolu, vjeri ili naciji ta osoba pripada.