Pripremu za izradu klišea primamo e-mailom na klisei@it-graf.hr ili donešenu na nekom mediju (cd, usb stick). Priprema treba biti u formatu cdr, eps, pdf, ai.

PODACI POTREBNI ZA IZRADU KLIŠEA

 • Naziv firme ili ime i prezime naručitelja

 • Broj telefona (fiksni ili broj mobitela)

 • Adresa naručitelja

 • Debljina materijala za kliše
  (1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 7.00 mm)

 • Izgled naručenog klišea

 • Način plaćanja

 • Podaci o dostavi

Navedene podatke treba upisati u nalog za izradu klišea te nam isti poslati na mail klisei@it-graf.hr.

U slučaju neispunjenog naloga sa svim potrebnim podacima, nismo dužni isporučiti naručeni kliše.

UPUTE PRIPREME ZA IZRADU KLIŠEA

 • Sve što je crno u pripremi ostaje kao forma na klišeu.

 • Sve što je bijelo u pripremi uklanja se sa klišea.

 • Jedan nalog je za jedan kliše. Ako je narudžba više istih klišea ili su svi npr. za istu primjenu i iste debljine magnezija, koristite isti nalog, s time da to napišete u napomeni.

 • Ukoliko na pripremi ima više klišea, pripreme razdvojiti crvenom linijom. Klišei trebaju biti udaljeni jedan od drugog minimalno 1 cm.

 • Pripreme slati isključivo u mjerilu 1:1 (stvarna veličina).

 • Priprema ne smiju sadržavati bitmape (slike), fontove (svi fontovi u krivuljama/path), objekte manje od 0.10 mm, linije (stroke, outline), maske, boje različite od 100% crne (u CMYK-u K=100%), preklopljene objekte te transparentne objekte.

 • Ukoliko pripremu šaljete kao bitmapu (sliku), ona mora biti Black & White.

PRIMJERI PRIPREME ZA IZRADU KLIŠEA

IZGLED KLIŠEA (FOLIOTISAK)

IZGLED GRAFIČKE PRIPREME

itgraf-klise-foliotisak
klise-priprema-pozitiv-citko

IZGLED KLIŠEA (SLIJEPI TISAK)

IZGLED GRAFIČKE PRIPREME

klise-slijepi-tisak
klise-priprema-negativ-citko

Prijavite se na naš newsletter

Preuzmite naš katalog usluga i proizvoda

ITgraf katalog dobavljaca #1
ITgraf katalog dobavljaca #2
ITgraf katalog dobavljaca #3
ITgraf katalog dobavljaca #4

Nazovite nas još danas!

Više od 30 godina s Vama!