PRAVILA PRIJE SLANJA GRAFIČKE PRIPREME U TISAK

 • Grafička priprema za offset tisak koju nam šaljete mora biti u kreirana kao PDF dokument (press quality) u CMYK kolornom modu. Uz CMYK po potrebi možete imati i Pantone boje (spot colors)

 • Svi fontovi koje koristite kod prijeloma moraju biti uključeni (embed all fonts) ili pretvoreni u krivulje (path).

 • Sve stranice moraju imati napust (bleed) od 3 mm sa svake strane.

 • Crni tekst mora biti napravljen samo iz crne (100% black), a ne iz četiri boje.

 • Duboka crna (“rich black”) se koristi kod popunjavanja ploha, nikako ne kod tekstova. Za duboku crnu mi koristimo C60 M40 Y40 K100.

 • Optimalna rezolucija slika za tisak je 300 dpi.

 • Pripremu za štancu, lakiranje, foliotisak, slijepi tisak najbolje je izraditi kao Pantone boju (bilo koju) u overprintu.

 • Finalni PDF za tisak još jednom pregledajte na ekranu prije nego ga pošaljete nama za tisak.

Savjet

PDF je pouzdanije izraditi preko Adobe Distillera, nego ga samo snimiti kao „Save as PDF“ iz bilo kojeg programa.

POZICIONIRANJE STRANICE

pozicioniranje stranice
 • Gotovi format stranice.

 • Sigurna zona teksta minimalno 5 mm od linije reza.

 • Napust 3 mm (bleed).

 • Izlazni format – gotovi format stranice + 6 mm.

Stranice se šalju pojedinačno centrirane na izlazni format.
Može ih biti i više u jednom dokumentu, ali samo s oznakama reza, sve ostale oznake su
suvišne.
Napusti se definiraju za sve četiri strane bez obzira na poziciju stranice (lijeva, desna),
te vrstu uveza.

Prijavite se na naš newsletter

Preuzmite naš katalog usluga i proizvoda

ITgraf katalog dobavljaca #1
ITgraf katalog dobavljaca #2
ITgraf katalog dobavljaca #3
ITgraf katalog dobavljaca #4

Nazovite nas još danas!

Više od 30 godina s Vama!