Društvo je upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080241596.
Temeljni kapital društva iznosi 633.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Članovi uprave: Tomislav Ivičinec i Božidar Cindrić

NAZIV TVRTKE: i.t.-graf d.o.o. za izdavačko tiskarsku djelatnost i trgovinu
SKRAĆENI NAZIV TVRTKE: i.t.-graf d.o.o.
SJEDIŠTE: Kovinska 11a, 10090 Zagreb, Hrvatska
OIB: 66378642911
MB: 3574423
EUID: HR66378642911
TEL: +385 (0)1 3793-100
FAKS: +385 (0)1 3793-111
E-MAIL: mail@it-graf.hr
BANKA: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
IBAN: HR9024020061100407827
SWIFT: ESBCHR22

Prijavite se na naš newsletter

sidebar
sidebar

Nazovite nas još danas!

Više od 30 godina s Vama!

NAZOVITE NAS: +385 (0)1-3793-100